Republic – Varsity vs Jenks – Varsity

3:30 pm

Republic – Varsity vs Union – Varsity

11:30 am