Owasso – Varsity vs Union – Varsity

6:00 pm

Owasso – Varsity vs Jenks – Varsity

vs